شارژ بی سیم خودروهای برقی

شارژ بی سیم خودروهای برقی

در حال حاضر شارژکردن یک خودروی برقی نیازمند دوشاخه و پریز است اما با سامانه جدید دانشمندان آلمانی در آینده شارژکردن یک خودروی برقی نیازمند فقط رانندگی‌ و پارک‌کردن خواهد بود.

1347_12

 

ادامه مطلب